Beata Karpińska — jestem doktorantką na WDiNP UW w Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Interesuję się teoriami stosunków międzynarodowych (szczególną uwagą darzę teorie ekologistyczne i neoliberalizm), prawami człowieka i konfliktami zbrojnymi. Jeszcze jako nastolatka byłam związana z Centrum Wolontariatu, a obecnie jako wolontariuszka Fundacji MaMa koordynuję projekt, którego jestem pomysłodawczynią — „MaMa na Uczelni i tata też”. Fantastyczne dziewczyny z Fundacji MaMa pokazały mi, że nawet najśmielsze projekty można wcielić w życie.

NAP to moje kolejne marzenie, które pragnę zrealizować, a które jest nieodzowną częścią wszystkich moich aktywności.
To studia i inspirujący mentorzy skłonili mnie do poszukiwania nowych dróg komunikacji, werbalizacji swoich poglądów i postulowania ważnych treści. Obrazy i słowa odnoszące się do bezprawia, wyzysku, haniebnej polityki, niesprawiedliwości i biedy, które badam w toku studiów, są trudne do zaakceptowania, dlatego pragnę „wdrukować” w świadomość społeczną postulaty, do których niektórzy nie mają dostępu. Narodziny mojego syna jeszcze bardziej uwrażliwiły mnie na to, by wpajać prawa i mądre, wartościowe treści dzieciom, bo to one przejmą kiedyś ster, który teraz kurczowo staramy się trzymać. Długo szukałam ubrań, akcesoriów i zabawek, które pomogłyby mi wychowywać swoje dziecko w zgodzie z moim światopoglądem, jednak dopiero stworzenie wszystkiego po swojemu dało mi poczucie, że w końcu je znalazłam.